Algemene Voorwaarden

1.  Definitie

Opdrachtnemer: Bloomy Holland BV , hierna genoemd Bloomy Creations.nl . Het KVK nummer is 57642761 , btw indetificatienummer is NL 852671568B01

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf ( hierna consument) of de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtnemer.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst , zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Bedenktijd; de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

 

2 Toepasselijkheid2.1 Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.

 

2.2 Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

2.3 Door het doen van een bestelling op onze webshop aanvaardt u onze voorwaarden.

2.4 Onze klantenservice is te bereiken op maandag t/m vrijdag per e mail : info@bloomycreations.nl

 

3) Overeenkomst 3.1 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

3.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronisch weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs de elektronisch weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4) Prijzen artikelen / verzendkosten 4.1 De vermelde prijzen gelden per stuk in Euro.

 

4.2 De vermelde prijzen gelden incl. BTW.

 

4.3 De verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen.

 

4.4 De BTW percentages verschillen per productgroep: bloemen en bollen 6%, overige producten 21%. (Wettelijke BTW wijzigingen voorbehouden)

 

4.5 Bloomy Creations behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen op de site op elk gewenst moment. Geplaatste bestellingen worden altijd tegen de prijs geleverd conform de bevestiging.

4.6 Op alle leveringen in Nederland wordt een bijdrage in de verzendkosten berekend van € 6,95

 

5) Levering

5.1 Levering geschiedt alleen binnen Nederland en België

 

5.2 Levering van verse bloemen geschiedt in 95% van de gevallen binnen twee werkdagen, mits de bestelling voor 23.59 uur is afgerond. Bestellingen, gedaan op donderdag, voor 23.59 uur worden op zaterdag aangeboden. Bestellingen die zijn gedaan in het weekend worden op dinsdag aangeboden.

 

5.3 Levering vindt plaats op de geselecteerde bezorgdag tussen 09:00 en 18:00 uur.

 

5.4 Levering op nationale feestdagen is niet mogelijk.

 

5.5 Vrijwel elke bestelling (95%) wordt op de gewenste bezorgdag aangeboden. Het kan echter voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden bij onze koerier, zoals bijv. verkeersdrukte, de bloemen een dag later aangeboden worden. Dit is voor de bloemen geen probleem, aangezien ze in een geconditioneerde doos op water worden verzonden. Mocht u toch problemen ondervinden met de bezorging, laat dit dan binnen 3 dagen na de geselecteerde bezorgdatum aan ons weten per mail; info@bloomycreations.nl. Bloemen die langer dan 3 dagen onderweg zijn geweest, worden in overleg met de klant vergoed of nogmaals verstuurd door Bloomy Creations.

 

5.6 Levering op de Waddeneilanden kan twee dagen duren. Leveringen op zaterdag zijn op de Waddeneilanden niet mogelijk.

 

5.7 De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor het doorgeven van een juist adres van de ontvanger. In het geval van onjuiste adresgegevens, ontbrekende ontvanger, verkeerde naam op de deur, postbus of afwijzing door de ontvanger waardoor de zending niet kan worden geleverd komt de aankoopprijs incl. verzendkosten ten laste van de opdrachtgever. Kosten die ontstaan door kwaliteitsverliezen als gevolg van vertraging van de levering door eventuele levering bij de buren of een beheerder komen ook ten laste van de opdrachtgever.

 

5.8 Onze artikelen worden zorgvuldig verpakt. Mocht u niet tevreden zijn over de kwaliteit van uw bestelling, of beschadigde producten geleverd krijgen, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

 

5.9 Het is mogelijk dat uw bestelling in twee delen geleverd wordt. Dit omdat de verse bloemen altijd voorrang krijgen. Vazen die tegelijk met een bos bloemen besteld worden zullen zo veel mogelijk (98%) gelijktijdig geleverd worden.

 

5.10 Tijdens speciale aanbiedingen en feestdagen kunnen er afwijkende, vaste leverdata gelden. Dit zal altijd duidelijk gecommuniceerd worden in de productomschrijving van de aanbieding.

5.11 De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in aflevering door toedoen van derde partijen zoals PostNl of koeriersdiensten.

6) Betaling 6.1 Leveringen geschieden uitsluitend na een betaling per creditcard of per online bankoverschrijving (Ideal) op onze webshop.

 

6.2 Leveringen aan bedrijven op factuur is ook mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met onze verkoopafdeling.

 

6.3 U krijgt automatisch na het betalen op de webshop een bevestiging per mail. Deze bevestiging is tevens uw factuur. Hierop staat ook de BTW vermeld.

7) Reclame 7.1 Wij doen ons uiterste best u de beste kwaliteit op tijd te leveren. Mocht de levering niet aan uw verwachting voldoen, neemt u dan binnen bekwame tijd contact met ons op, per mail: info@bloomycreations.nl.  De klacht moet volledig en duidelijk worden omschreven om in behandeling genomen te worden. 

 

7.2 Omdat de verkrijgbaarheid van verse bloemen in de kwaliteit van Bloomy Creations niet altijd gegarandeerd kan worden is het mogelijk dat de inhoud van een bos bloemen afwijkt van de foto. De totaalindruk en waarde van de geleverde bos bloemen zal minimaal gelijk zijn aan hetgeen wordt afgebeeld.

8) Acties / kortingen 8.1 Alle acties en of kortingen gelden uitsluitend per actie. Er zijn geen combinatiekortingen mogelijk.

9) Minderjarigen 9.1 De opdrachtnemer gaat alleen een overeenkomst aan met personen die meerderjarig zijn of met personen die uitdrukkelijk toestemming hebben van een meerderjarige.

10) Intellectueel eigendom 10.1 Alle door Bloomy Creations afgebeelde dan wel geplaatste foto’s, illustraties, teksten, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn eigendom of in licentie bij Bloomy Creations en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is niet toegestaan voornoemde te vermenigvuldigen, te distribueren, door te sturen of (tegen vergoeding) ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bloomy Creations .

11) Wijzigingen 11.1 Bloemen zijn seizoensgebonden goederen. Het is mogelijk dat bepaalde bloemen op enig moment niet beschikbaar zijn voor levering. In dit geval zullen wij contact opnemen met de besteller en is het mogelijk om op dat moment de bestelling te wijzigen. Het is opdrachtnemer voorbehouden om de bestelling doorgang te laten vinden wanneer wij een boeket met gelijke uitstraling en van gelijke waarde kunnen fabriceren.

12) Annuleren 12.1 De opdrachtgever kan uiterlijk zijn bestelling 48 uur voor de gewenste leverdag schriftelijk (bijv. per brief, fax of e-mail) zonder opgave van reden annuleren.

13) Privacy verklaring

13.1 Welke informatie wordt er opgeslagen als u particuliere klant bent?

- Informatie van de verzender/besteller; Voor – achternaam, adres, telefoonnummer, e mail adres.

- Informatie van de ontvanger : Geslacht, voor - en achternaam, bedrijfsnaam, straat, huisnummer , postcode en woonplaats,

 

 

13.2 Welke informatie wordt er opgeslagen als u zakelijke klant bent?

- Informatie van de ontvanger; Voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaatsnaam en land.

- Informatie van de verzender/besteller; Voor- en achternaam, naam van het bedrijf, naam van de afdeling en referentie code van de specifieke klant.

 

13.3 Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Bloomy Creations legt alleen gegevens vast voor het uitvoeren van de opdracht en voor fiscale doeleinden.

 

13.4 Hoe lang bewaart Bloomy Creations uw gegevens?

Bloomy Creations bewaart de gegevens maximaal 7 jaar

 

13.5 Het recht om vergeten te worden?

Bloomy Creations maakt van particulieren gebruikers geen profielen of accounts aan. Als zakelijke gebruiker heeft u wel een account. Door middel van een e mail naar info@bloomycreations.nl kunt u een verzoek indienen om het account te laten verwijderen.