Disclaimer

Bloomy Holland BV beidt u hierbij de gelegenheid om via de website Bloomycreations.nl de aangeboden producten te kopen.  

Bloomy Holland BV  behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Bloomy Holland BV heeft een beperkte aansprakelijkheid

Bloomy Holland BV  zet zich in om de Website up to date te houden en regelmatig aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bloomy Holland .

In de website zijn hyperlinks verwerkt, Bloomy Holland is niet verantwoordelijk voor de informatie die daar getoond wordt dan wel aangeboden wordt. 

Auteursrechten

Alle intellectuele eigendom rechten liggen bij Bloomy Holland BV . Het is dan ook niet toegstaan om materialen zonder schriftelijke toestemming van Bloomy Holland BV te gebruiken.